EPIC4 Manual


stub

stub alias|assign alias_name|var_name plik

Przypisuje do pliku odpowiednie aliasy lub assigny - zostaną one załadowane razem z plikiem, gdy zostaną po raz pierwszy użyte. Warto pamiętać, iż stub działa tylko raz dla danego aliasa/assigna. Oczywiście można przypisać wiele aliasów/assignów (nazwy oddzielone ',' (przecinkiem)) do jednego pliku lub kilku plików (oddzielonych spacjami).


Gdzieś w jakimś ładowanym pliku zapiszmy, że:

stub alias who,whois,whowas infos.irc

A następnie kiedyś na IRCu użyjemy polecenia ...

/whois

Zostanie załadowany plik 'infos.irc', a następnie uruchomiony alias '/whois'


To, że dany plik zostaje załadowany przy wywoływaniu przypisanego aliasa/assigna, wcale nie znaczy, że później sam się wyładuje z pamięci. Dlatego dobrze jest korzystać z pary package i unload, jeżeli o coś takiego będzie nam kiedyś chodziło.

Zobacz także: load, stackLista Poleceń EpiC4 Home Następny Paragraf