EPIC4 Manual


stack

stack cmd typ [args]

Pozwala na 'odłożenie na półke' (chociaż nie wiem, czemu to się stos nazywa) pewnych aliasów, assignów, SETów czy ONów i używania innych pod taką samą nazwą. Zawsze jednak można po te stare sięgnąć i z powrotem ich używać.

Rodzaje cmd: Rodzaje typów:

Załóżmy, że mamy alias 'blah' i jakiś 'ON msg' ...

alias blah echo *** To jest alias blah
on ^msg * echo MSG od $0: $1-

... już nie chcemy ich używać, więc odkładamy je na bok ...

/stack push alias blah
/stack push on ^msg

... definiujemy jakiś inny alias o nazwie 'blah' i inaczej używany 'ON msg' ...
/alias blah .....
on ^msg * .....

... używmay ich przez chwile, ale teraz chcemy już odzyskać nasze poprzednie ...

/stack pop alias blah
/stack pop on ^msg

Używając /stack list należy się nastawić na smietnik na ekranie, gdyż otrzymamy listę interesujących nas typów (np aliasów), ale także z ich zawartością.

Zobacz także: alias, assign, Wstęp do ONsLista Poleceń EpiC4 Home Następny Paragraf