EPIC4 Manual


sleep | usleep

sleep secs
usleep msecs

Oba polecenia nakazują zaprzestać clientowi wszelkiej aktywności na określony czas. sleep działa na sekundach, podczas gdy usleep na mikrosekundach. W zasadzie, lepiej jest uzywać innych form blokowania pewnych kacji lub odkładania ich w czasie (patrz odnośniki).


/sleep 3

Wszystko ustanie na '3' sekundy.


Zobacz także: pause, timer, waitLista Poleceń EpiC4 Home Następny Paragraf