EPIC4 Manual


shift

shift var_name

Kasuje pierwsze słowo ze zmiennej o nazwie var_name. Należy zwrócić uwagę, iż jest tu potrzebna tylko nazwa zmiennej, bez żadnych '$' (dolarów). Jeżeli zmienna var_name ma tylko jedno słowo, zostanie ona skasowana.


@ :masters = [Ash Jenny Jessie]

shift :masters

Zmienna lokalna '$masters' ma teraz wartość 'Jenny Jessie'

Zobacz także: unshift, pop, push, $pop(), $push(), $shift(), $unshift()Lista Poleceń EpiC4 Home Następny Paragraf