EPIC4 Manual


setenv

setenv var-name wartosc

Ustala wartość dla zmiennej środowiskowej (shella) o nazwie var-name dla procesu clienta i wszystkich jego child-processes.


/setenv TERM screen

Ustawi zmienną $TERM na 'screen'


Zobacz także: $getenv()Lista Poleceń EpiC4 Home Następny Paragraf