EPIC4 Manual


quote

quote server_cmd [args]

Wysyła polecenie server_cmd prosto do servera, z pominięciem interpretacji go przez clienta. Oczywiście musi to być polecenie zgodne z protkołem RFC1459 i z odpowiednią składnią. Tak jest w teorii, a w praktyce EpiC nie pozwala np. na wykonanie NICK czy CONNECT - inaczej mógłby sie pogubić.


To samo z wykorzystaniem polcenia clienta i quote

/kick #kanal Ash Trenuj Pokemony!

/quote kick #kanal Ash :Trenuj Pokemony!

Czasem lepiej jest korzystać z quote, a czasem nie. Zależy to głównie od tego, czy mamy pewność, iż wykonywane polecenie ma poprawną składnie i nie wymaga korekt ze strony clienta.

Zobacz także: Sztuczki, ON raw_ircLista Poleceń EpiC4 Home Następny Paragraf