EPIC4 Manual


queue

queue [opcje] nazwa [numer] [cmd]

Pozwala na 'kolejkownaie' poleceń cmd zbiorczo pod jak±¶ nazw± i wykonywanie ich w dogodnym momencie.

Opcje:


queue pokemon {
   echo *** Pikachu jest żółty
   echo *** Raichu jest pomarańczowy
}

Te 2x 'echo' zostały zakolejkowane pod nazwa 'pokemon'


/queue -do -no_flush pokemon

Teraz te polecenia zostan± wykonane, ale nie skasowane

*** Pikachu jest żółty
*** Raichu jest pomarańczowy


/queue -flush pokemon

Kolejka o nazwie 'pokemon' zostaje jednak skasowana.


Zobacz także: timerLista Poleceń EpiC4 Home Następny Paragraf