EPIC4 Manual


pretend

pretend arguments

Client 'udaje', że otrzymał jakieś arguemnty od servera. W zasadzie pretend powinno być używane wewnątrz jakiś ONów -- inaczej może nie działać jak należy, albo w góle coś napsuć. Generalnie używać tego można z ON raw_irc.

Przykład może nie najwyższych lotów ani niezbyt funkcjonalny, ale myśle że dobrze obrazujący właściwości pretend.


Zdefiniujmy text ON kick

^on -raw_irc "\* % KICK % % :*" echo *** Kick for $2 on $1 by $0 \($3-\)

^on ^channel_signoff * {
   pretend <QUIT> KICK $1 $0 :$2-
}

W tym momencie jeżeli Pikachu zrobi '/quit' u Ciebie powinien pojawić się komunikat o kicku mniej więcej taki:

*** Kick for Pikachu on #pokemons by <QUIT> (Connection reset by peer)


W powyższym przykładzie client powinien zinterpretować QUITa jako KICK, ale nie stanie się tak do końca z kilku powodów:

Generalnie, odradzam używania pretend bez wyraźnej potrzeby i traktowanie go jako ostateczność.

Zobacz także: hook, shook, ON raw_irc, ON send_to_serverLista Poleceń EpiC4 Home Następny Paragraf