EPIC4 Manual


pop

pop var_name

Kasuje ostatnie słowo ze zmiennej o nazwie var_name. Należy zwrócić uwagę, iż potrzebna jest tu tylko nazwa zmiennej, bez żadnych '$' (dolarów). Jeżeli w zmienej var_name znajduje się tylko jedno słowo - zostanie ona skasowana.


@ blah = [Raichu jest potezniejszy od Pikachu]

pop blah

Spowoduje to wywalenie ostatniego słowa ze zmiennej $blah, czyli zostanie 'Raichu jest potezniejszy od'.


Zobacz także: push, shift, unshift, $pop(), $push(), $shift(), $unshift()Lista Poleceń EpiC4 Home Następny Paragraf