EPIC4 Manual


parsekey

parsekey command

Pozwala wywołać jakieś polecenie command, kóre normalnie jest zarezerwowane dla bindowania klawiszy.


alias sx {
   parsekey switch_channels
}

/bind ^X switch_channels

Zarówno wpisanie polecenia /sx jak i wciśnięcie klawisza ^X spowoduje przełączenie na inny kanał (o ile mamy w jednym oknie kilka kanałów).


Zobacz także: Wstęp do bindsLista Poleceń EpiC4 Home Następny Paragraf