EPIC4 Manual


package

package nazwa

Pozwala na grupowanie aliasów, assignów, ONów, bindsów i stubsów pod jedną nazwą pakietu. Nazwę tą ustala się w ładowanym pliku i od tej pory wszystie te rzeczy będą nosić taką nazwę (w przypadku braku pakieu jest to '*' (gwiazdka)). Obowiązuje tu zasada 'bliskości' -- wszystko z danego pliku będzie nosić nazwę własnego pakietu (o ile taki posiada), zamiast nazwy pakietu pliku, który go wywołał do ładowania.


Gdzies w pliku (ale nie w żadnym aliasie, ONie itd) należy wpisać:

package fufu

UWAGA: Niezwykle ważne jest, aby nazwa pakietu była tylko jednym słowem, gdyż póżniej może to powodować niemiłe niespodzianki.

Zobacz także: load, stub, unload, ON unloadLista Poleceń EpiC4 Home Następny Paragraf