EPIC4 Manual


local

local var[,var2,...] wartosc

Zakłada zmienną lokalną var (lub też kilka naraz - oddzielonych przecinkiem) o jakiejś wartości. O zmiennych lokalnych poczytaj we Wstępie.


local blah Pika, Pika Pikachu!

Założy zmienną lokalną $blah o wartości 'Pika, Pika Pikachu!'


local raz,dwa,trzy 3

Wszystkie te zmienne będą mieć wartość '3'


Zobacz także: assign, aliasLista Poleceń EpiC4 Home Następny Paragraf