EPIC4 Manual


if | elsif | else

if (warunek) {
   akcja
} elsif (warunek) {
   akcja2
} else {
   akcja3

Troche zamotałem, ale po kolei. Zarówno if, jak i elsif, korzystają z operatrów logicznych ale także można sprawdzać samo istnienie (lub brak) pewnych zmiennych.

if, jak nietrudno się domyśleć, oznacza pewien warunek.


if (1 > 0) {
   echo *** Jeden jest zawsze większe od zera. Warunek spełniony.
}

if (zmienna) {
   echo *** Zmienna $zmienna istnieje
}{
   echo *** Nie ma takiej zmiennej.
}

Dla bardziej skomplikowanych warunków przydatne będzie elsif - jest to oddzielny warunek, rozpatrywany w przypadku fałszywego załozenia warunku poprzedniego.


if (rmatch($X *.pl)) {
   echo *** Twoj host jest z Polski
} elsif (rmatch(%X *.de)) {
   echo *** Twoj host jest z Niemiec
} elsif (rmatch(%X *.fr)) {
   echo *** Twoj host jest z Francji
} elsif (rmatch(%X *.es)) {
   echo *** Twoj host jest z Hiszpanii
[... (itd) ...]
}

Ważne jest także to, że EpiC będzie sprawdzał poszczególne elsif, aż do pierwszego pasującego, kolejne zostaną pominięte. Ma to swoje niewatpliwe plusy, ale chodzi również o to, aby te plusy nie przesłoniły nam minusów :)


if (ischanop($N $C)) {
   echo *** Jesteś opem
} elsif (ischanvoice($N $C)) {
   echo *** Masz voice`a.
} else {
   echo *** Nie masz nic.
}

W przypadku, gdy mamy i +v i +o, otrzymamy info tylko i wyłącznie o posiadaniu +o.

else właściwie można pomijać, ma jedynie sens w zapisie dla każdej innej możliwości po elsif, jak w powyższym przykładzie..


if (blah) {
   echo Hey you, Pikachu!
} else {
   echo *plonk*
}

Zobacz także: switch, unlessLista Poleceń EpiC4 Home Następny Paragraf