EPIC4 Manual


hook

hook cokolwiek

hook ma za zadanie uaktywnić odpowieni ON hook, uprzednio zdefiniowany. W praktyce dzięki temu można tworzyć wiele własnych ONów.


^on ^hook "blah" {
   echo *** Ktos mnie uaktywnil.
}

/hook blah

Spowoduje to uaktywnienie hooka 'blah'


*', '%' czy '?'.

Zobacz także: ON hookLista Poleceń EpiC4 Home Następny Paragraf