EPIC4 Manual


for

for (przed, warunek, po) {akcja}

W EpiCu for posiada trzy możliwości zapisu. Podstawowa, zapisana powyżej oraz dwie nieudokumentowane, opisane niżej.

Pętla -- jak widać działa podobnie jak to w C. Składa się z trzech argumentów:
przed - jest wykonywane przed działaniem. Zwykle znajduje się tam inicjacja jakiegoś licznika, który kontroluje warunek
warunek - pętla będzie działać, aż ten warunek zostaje spełniony. Dozwolone tu są wszystkie znaki operacji logicznych (jak w if).
po - wykonywane po warunku, gdy nadal jest on spełniany, zwykle jest tu zwiększanie licznika.

Każdy z argumentów musi być oddzielony od siebie ',' (przecinkiem).
Prosty przykład:


for (@ :cnt = 0, cnt < 10, @ :cnt++) {
   echo *** Licznik $cnt jest wciaz mniejszy od 10.
}

Definiujemy zmienną 'cnt' jako 0, ustawiamy warunek 'cnt < 10' a następnie zwiększamy licznik '$cnt' o jeden za każdym razem.
for zmienna in (lista) {akcja}

Ten typ zapisu (jak i następny) jest wg mnie bardziej intuicyjny (i prostszy!) niż opisany powyżej. Ten zapis działa to w zasadzie identycznie jak fe -- posdstawia pod zmienna poszczególne słowa w liscie.


@ :lista = [jeden dwa trzy cztery piec]

for i in ($lsita) {
   echo *** Kolejne słowo to: $i
}for zmienna from od to do {akcja}

Ten typ dotyczy odliczania od do, czyli to jest w zasadzie podobne do klasyczngo działania for. Oczywiście od oraz do mogą być zmiennymi liczbowymi, nie trzeba 'na sztywno' wpisywać liczb.


for i from 0 to 10 {
   echo *** Liczba: $i
}

for będzie odliczać od 0 do 10.

Tutaj jednak nie jest możliwe odliczanie wsteczne: możemy posuwać się jedynie do przodu. Ale łatwym wyjściem z tej styuacji będzie np. taki zapis:


for i in ($jot(10 0)) {
   echo *** Countdown: $i
}

Jak wiadomo funkcja $jot() podaje brakujące liczby pomiędzy X a Y i to niezależnie czy dodatnie/ujemne/w góre/w dół.

Zobacz także: fe, fec, foreach, until, whileLista Poleceń EpiC4 Home Następny Paragraf