EPIC4 Manual


fe

fe (lista) zmienna [zmienna2 ...] {akcje}

Podstawia po kolei wartość każdego słowa z listy jako wartość zmiennej podczas wykonywania akcji. Użyte zmienne są zmiennymi lokalnymi, zatem nie trzeba po nich 'sprzątać'. Pamiętać jednak należy, iż nazwę zmiennej, która jest naszą listą trzeba podać ze znakiem '$' (dolara).


@ lista = [a b c d e f]

fe ($lista) xx {
   echo *** Zmienna 'xx' ma teraz wartość $xx
}

Będzie to po kolei 'a', 'b', 'c'... 'f'.


fe będzie po kolei podstawiać każde słowo. Jeżeli chcemy, aby zmienna miała jako wartość kilka następujących po sobie słów należy je zapisac używając '"' (cudzysłów).


fe ("Pokemony sa OK" Pikachu "Ala ma kota") xx {
   echo *** Text: $xx
}

Będzie to kolejno 'Pokemony sa OK', 'Pikachu' i 'Ala ma kota'


Ciekawą własnościa fe jest możliwość stosowania kilku zmiennych naraz. Np taki alias do wykopania wszystkich +o (łącznie ze sobą, ale nie będe już komplikował sprawy):


alias lamekick {
   fe ($chops($C)) aa bb cc dd {
      kick $C $aa,$bb,$cc,$dd Lam3KicK
   }
}

Nie rozumiesz przykładu? Zobacz $chops()
Zobacz także: fec, for, foreach, until, whileLista Poleceń EpiC4 Home Następny Paragraf