EPIC4 Manual


eval

eval polecenia

Pozwala na zamiane nazw zmiennych na ich wartości oraz wykonania poleceń typu if, for, itd. podczas wpisywania czegoś 'z palca'. Jak również wykonuje to wszystko bezpośrednio podczas ładowania skrytpu o ile jest taka potrzeba.


Załóżmy, że mamy zmienną $blah o wartości '31337'

/echo $blah           /* Nie będzie działać - pojawi się text '$blah' */
/eval echo $blah      /* pokaże się '31337' */

/eval if (4 > blah) {echo Cos pan?}{echo OK}     /* Powinno być 'OK' */

Aby np wykonać jakiś warunek podczas ładowania skryptu:


[tutaj jakies tam aliasy]

eval if (N == [Pikachu]) {
   echo *** Jesteś Pokemonem!
   //exit Pokemony nie uzywają skryptow.
}

[dalsza część skryptu...]

Ważne jest to, że eval traktuje ';' (średnik) jako znak specjalny -- oznaczający separator pomiędzy poleceniami. Rozważmy coś takiego:


/eval say Moj nick to $N i iRCuje z $S ;-)

Powiesz na kanał text: 'Moj nick to BlaH i iRCuje z lublin.ir.pl' oraz zobaczysz komunikat o braku polecenia '-)'.


Zobacz także: doLista Poleceń EpiC4 Home Następny Paragraf