EPIC4 Manual


echo

echo text

Wyświetla text na ekran. :-) Ważne tu tylko jest to, że nazwy zmiennych zastępuje tylko wewnątrz aliasów i ONów, a echo napisane 'z palca' nie.


@ test = [P0k3M0nZ]

/echo $test          /* Pojawi się '$test' */

alias pokazuj {
   echo $test
}
/pokazuj

Tutaj pokaże się poprawnie, czyli 'P0k3m0nZ'


Zobacz także: xecho, $DISPALYLista Poleceń EpiC4 Home Następny Paragraf