EPIC4 Manual


dump

dump alias|variables|on|all

Wywala z pamięci clienta aliasy, zmienne, ONy lub wszystko naraz. Dzięki temu można wyczyścić całkowicie wszystkie bzdury załadowane i modyfikowane przez skrypt, a następnie załadować wszystko od początku bez potrzeby restartowania samego clienta.


/dump alias     /* skasuje wszystkie aliasy */
/dump on        /* skasuje ONy */

Zobacz także: stackLista Poleceń EpiC4 Home Następny Paragraf