EPIC4 Manual


continue

continue

Dzięki temu poleceniu można pominąc pewne warunki w pętli (for lub while).
Np aby pominąć wszystkie liczby parzyste od 1 do 10 można zapisać taki warunek z continue:


for i from 0 to 10 {
   if (match($i 2 4 6 8 10)) {continue}
   echo *** To jest liczba nieparzysta $i
}

Jeżeli zostanie spełniony warunek opisany za pomocą funkcji $match() pętla przeskoczy na następne 'oczko'. To chyba zresztą zgodne nawet z prostą, chłopską intuicją.

Zobacz także: break, returnLista Poleceń EpiC4 Home Następny Paragraf