EPIC4 Manual


call

call

Pokazuje jakie polecenia/aliasy wywołały polecenie call. Dzięki temu można ¶ledzić jak głęboko jaki¶ alias zostaje zagnieżdzony.


Załóżmy, że mamy jaki¶ alias '/blah', który zawiera w sobie 'call'

/alias start echo No to jazda;jeden
/alias jeden echo Tak, to ja;drugi
/alias drugi echo A to ja;blah


/start

[ 0] call
[ 1] blah
[ 2] drugi
[ 3] jeden
[ 4] /start


Powyższy przykład pokazuje, że call został wywołany przez alias 'blah', ktory został wywołany przez alias 'drugi', a ten z kolei wywołal alias 'jeden', który został uruchomiony przez 'start'. :-)
call w zasadzie przydaje sie do debugowania, żeby wiedzieć czy przypadkiem skrypt gdzies się bez potrzeby nie zapętla.
Nazwy poleceń/aliasów w call s± cytowana dokładnie tak, jak zostały uruchomione -- a więc razem ze znakami '/' (slash)
Sam EpiC przez zrzuceniem core`a uruchamia call, żeby można bylo +/- wiedzieć dlaczego sie wywalił.
Aby call w ogóle działał, EpiC musi być skompilowany ze zdefiniowanym 'WIND_STACK' -- w $info(o) powinna być literka 'a'.Lista Poleceń EpiC4 Home Następny Paragraf