EPIC4 Manual


break

break

Najprościej powiedzieć, że break przerywa pętle. Jest to jedyna metoda przerwania pętli, gdyż return nie będzie działać.


alias plonk{
   @ :blah = 1
   @ :cnt = 0
   while (blah > 0) {
      echo *** To jest niekonczona pętla...
      @ :cnt++
      if (cnt == 8) {break}
   }
}

Pętla zostaje przerwana za 8 razem. Inny przykład zastosowania to np coś takiego:


for i in ($chansuers($C)) {
   if (rmatch($i!$userhost($i) *!*@mud.pl)) {
      echo *** Pierwszy gość z mud.pl to $i
      break
   }

}

Po znalezieniu pierwszego nicka pasującego do podanej maski for zostanie przerwane.
Zobacz także: continue, return, for, while, until.Lista Poleceń EpiC4 Home Następny Paragraf