EPIC4 Manual


assign

/assign nazwa wartość

W zasadzie prawie wszystkie podstawowe rzeczy na temat są opisane we wstępie, aczkolwiek dla porządku wspomnieć dodatkowo należy kilka rzeczy.
Nazwy assignów (czyli zmiennych) mogą składać się z liter, cyfr, '_' (podkreślnika) oraz '.' (kropek). Użycie innych znaków może spowodować, że zmienna nie będzie działać nak należy. Oprocz tego, pierwszy znak nazwy zmiennej nie może byc cyfrą.
Zmienne mogą mieć wartości textowe i liczbowe


/assign blah Hey you, Pikachu!
/assign halb 31337

Do tworzenia zmiennych zawierających liczby (i operacjach na nich) zaleca się używania takiej konstrukcji.


@ zmienna = 4
@ zmienna = 486 + 386

To samo przy użyciu '/assign'

/assign zmienna 4
/assign zmienna ${486 + 386}

Jak dla mnie, w ogóle używanie '@' jest wygodniejsze do wszelkiego rodzaju zmiennychi wszystkie przykłady będą tu robione przy pomocy tego typu zapisu.Lista Poleceń EpiC4 Home Następny Paragraf