EPIC4 Manual


alias

/alias nazwa polecenia

Dzięki /alias można tworzyć złożone ciągi poleceń, które dotyczyć mogą właściwie wszystkiego. Podstawowy opis zasady działania aliasów jest we wstępie, tutaj zastanowimy się nad paroma innymi aspektami używania aliasów.

Po pierwsze, nazwy aliasów nie mogą się składać ze znaków specjalnych, najlepiej jeżeli to będą tylko litery, cyfry, '_' (podkreślnik) i '.' (kropka). Użycie innych znaków może spowodować błąd przy wywoływaniu aliasa. Ważne jest także, aby pierwszym znakiem nazw aliasów (oraz assignów) nie była cyfra, gdyż w pewnych przypadkach może to podować błędną interpretacje wywoływanej funkcji.

Po drugie, aliasy mogą zastępować polecenia wbudowane w EpiCa.


/alias list {
   echo *** Twoja lista:
   foreach lista xx {
      echo *** $xx $list[$xx]
   }
   echo *** Koniec listy.
}

Teraz wykonując polecenie /list nie otrzymamy listy kanałow, tylko listowanie jakiejś tam naszej listy. Jeżeli nie rozumiesz przykładu zobacz opis foreach.

Aby skorzystać z oryginalnego (EpiCowego) polecenia, którego nazwę przypisaliśmy gdzie indziej do naszych celów, należy wywołać je używając podwjnego '//' (slash). Lub innego znaku zapisanego jako $CMDCHAR.


/alias wehois {
   echo === Who Is $0 ===
   //whois $0-
}

Aby uzyskać listę wszystkich aliasów (lub też tylko wybranych) należy wywołać /alias samo lub z początkiem nazwy aliasów.


/alias          /* lista wszystkich aliasów */
/alias b        /* lista aliasów zaczynajacych sie na 'b' */
/alias blah     /* lista aliasów zaczynajacych sie na 'blah', o ile takie są */

Zobacz także: assignLista Poleceń EpiC4 Home Następny Paragraf